پرش به محتوا

پی‌نویس‌های بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت‌های مختلف پادکست بیبلیوکست که شامل برخی توضیحات اضافه یا لینک به مطالبی است که در پادکست به آنها اشاره می‌شود

پی‌نویس قسمت چهاردهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت چهاردهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۲۵… جه جانسون که در دولت اوباما وزیر… ادامه »پی‌نویس قسمت چهاردهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت سیزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت سیزدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… جوخه‌ی ترور مستقر در یک مرکز عملیات… ادامه »پی‌نویس قسمت سیزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت دوازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت دوازدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۵… مورخ بریتانیایی جیمز بار با مدارکی اثبات… ادامه »پی‌نویس قسمت دوازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت یازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت یازدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… روایت غالب که بر اساسش جامعه‌ی مدنی… ادامه »پی‌نویس قسمت یازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت دهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت دهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۹… اشپیگل دیدگاه‌های محوری پینتر را بدون تحلیل… ادامه »پی‌نویس قسمت دهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت نهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت نهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… در نتیجه جنگی پنهان درگرفت که از… ادامه »پی‌نویس قسمت نهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت هشتم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت هشتم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱۲… «در واقع صدراعظم می‌داند که آلمانی‌ها هم… ادامه »پی‌نویس قسمت هشتم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت هفتم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت هفتم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… برژینسکی در این دکترین می‌گوید «برای اجتناب… ادامه »پی‌نویس قسمت هفتم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت ششم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت ششم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱۹… حالا هر گروه قابل تصوری به دنبال… ادامه »پی‌نویس قسمت ششم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس قسمت پنجم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت پنجم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: 1- هر جا که رسانه‌ها مطیع قوانین بازار… ادامه »پی‌نویس قسمت پنجم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست