پرش به محتوا

پی‌نویس‌های بیبلیوکست

پی‌نویس‌های قسمت‌های مختلف پادکست بیبلیوکست که شامل برخی توضیحات اضافه یا لینک به مطالبی است که در پادکست به آنها اشاره می‌شود

پی‌نویس قسمت هفدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

  پی‌نویس‌های قسمت هفدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱۳… اما بازگردیم به مانیفست پروپاگاندای آژانس روابط… ادامه »پی‌نویس قسمت هفدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

  پی‌نویس قسمت شانزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

   پی‌نویس‌های قسمت شانزدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… بر اساس این دکترین مهمترین هدف ژئواستراتژیک… ادامه »پی‌نویس قسمت شانزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

   پی‌نویس قسمت پانزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

    پی‌نویس‌های قسمت پانزدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۴۳… در سوریه شبکه‌ای به رهبری سلیمانی از… ادامه »پی‌نویس قسمت پانزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

    پی‌نویس قسمت چهاردهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

     پی‌نویس‌های قسمت چهاردهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۲۵… جه جانسون که در دولت اوباما وزیر… ادامه »پی‌نویس قسمت چهاردهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

     پی‌نویس قسمت سیزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

      پی‌نویس‌های قسمت سیزدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… جوخه‌ی ترور مستقر در یک مرکز عملیات… ادامه »پی‌نویس قسمت سیزدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

      پی‌نویس قسمت دوازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

       پی‌نویس‌های قسمت دوازدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۵… مورخ بریتانیایی جیمز بار با مدارکی اثبات… ادامه »پی‌نویس قسمت دوازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

       پی‌نویس قسمت یازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

        پی‌نویس‌های قسمت یازدهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… روایت غالب که بر اساسش جامعه‌ی مدنی… ادامه »پی‌نویس قسمت یازدهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

        پی‌نویس قسمت دهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

         پی‌نویس‌های قسمت دهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۹… اشپیگل دیدگاه‌های محوری پینتر را بدون تحلیل… ادامه »پی‌نویس قسمت دهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

         پی‌نویس قسمت نهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

          پی‌نویس‌های قسمت نهم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱… در نتیجه جنگی پنهان درگرفت که از… ادامه »پی‌نویس قسمت نهم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

          پی‌نویس قسمت هشتم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست

           پی‌نویس‌های قسمت هشتم «ابرقدرت ریاکار» نوشته‌ی میشائیل لودرس که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۱۲… «در واقع صدراعظم می‌داند که آلمانی‌ها هم… ادامه »پی‌نویس قسمت هشتم «ابرقدرت ریاکار» در بیبلیوکست