پرش به محتوا

امپراتوری USA

پی‌نویس قسمت هجدهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست

  پی‌نویس‌های قسمت هجدهم «امپراتوری USA» نوشته‌ی دانیله گانزر که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۲۹۱. چنان که دکتر کرنشاو می‌گوید: «اگر کالبدشکافی… ادامه »پی‌نویس قسمت هجدهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست

  پی‌نویس قسمت شانزدهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست

   پی‌نویس‌های قسمت شانزدهم «امپراتوری USA» نوشته‌ی دانیله گانزر که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۲۴۷. اریک آلترمن، مورخ آمریکایی به درستی اعلام… ادامه »پی‌نویس قسمت شانزدهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست

   پی‌نویس قسمت پانزدهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست

    پی‌نویس‌های قسمت پانزدهم «امپراتوری USA» نوشته‌ی دانیله گانزر که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۲۲۸. دریابد کیمل اظهار داشت: «به واسطه‌ی این… ادامه »پی‌نویس قسمت پانزدهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست

    پی‌نویس قسمت چهاردهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست

     پی‌نویس‌های قسمت چهاردهم «امپراتوری USA» نوشته‌ی دانیله گانزر که در پادکست بیبلیوکست منتشر شده است و می‌توانید آن را از اینجا بشنوید: ۲۰۴. روزنامه‌ی نویه تسوریشر تسایتونگ نیز خوانندگان خود… ادامه »پی‌نویس قسمت چهاردهم «امپراتوری USA» در بیبلیوکست