کتاب

کتاب‌هایی که در آزادنامگان ترجمه و به اشکال مختلف منتشر می‌شوند

کوالیتی‌لند

در آینده همه چیز روی روال است: کار، اوقات فراغت و روابط توسط الگوریتم‌ها بهینه می‌شوند. کوالیتی‌پارتنر می‌داند چه کسی بهتر از همه به تو می‌خورد. اتوموبیل خودراننده می‌داند کجا… ادامه »کوالیتی‌لند