کوالیتی‌لند

بیبلیوکست ۲۴: کوالیتی‌لند – پانویس ششم و پایانی

در این فصل از پادکست بیبلیوکست کتاب کوالیتی‌لند اثر مارک-اووه کلینگ را خواهید شنید. شنیدن پادکست در برنامه‌های پادگیر: محتوای این پادکست: پانویس قسمت‌های شانزدهم، هفدهم و هجدهم کوالیتی‌لند رمان… ادامه »بیبلیوکست ۲۴: کوالیتی‌لند – پانویس ششم و پایانی

بیبلیوکست ۲۳: کوالیتی‌لند – پانویس پنجم

در این فصل از پادکست بیبلیوکست کتاب کوالیتی‌لند اثر مارک-اووه کلینگ را خواهید شنید. شنیدن پادکست در برنامه‌های پادگیر: محتوای این پادکست: پانویس قسمت‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم کوالیتی‌لند رمان… ادامه »بیبلیوکست ۲۳: کوالیتی‌لند – پانویس پنجم

بیبلیوکست ۲۲: کوالیتی‌لند – پانویس چهارم

در این فصل از پادکست بیبلیوکست کتاب کوالیتی‌لند اثر مارک-اووه کلینگ را خواهید شنید. شنیدن پادکست در برنامه‌های پادگیر: محتوای این پادکست: پانویس قسمت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم کوالیتی‌لند رمان… ادامه »بیبلیوکست ۲۲: کوالیتی‌لند – پانویس چهارم

بیبلیوکست ۲۱: کوالیتی‌لند – پانویس سوم

در این فصل از پادکست بیبلیوکست کتاب کوالیتی‌لند اثر مارک-اووه کلینگ را خواهید شنید. شنیدن پادکست در برنامه‌های پادگیر: محتوای این پادکست: پانویس قسمت‌های هفتم، هشتم و نهم کوالیتی‌لند رمان… ادامه »بیبلیوکست ۲۱: کوالیتی‌لند – پانویس سوم

بیبلیوکست ۲۰: کوالیتی‌لند – پانویس دوم

در این فصل از پادکست بیبلیوکست کتاب کوالیتی‌لند اثر مارک-اووه کلینگ را خواهید شنید. شنیدن پادکست در برنامه‌های پادگیر: محتوای این پادکست: پانویس قسمت‌های چهارم، پنجم و ششم کوالیتی‌لند رمان… ادامه »بیبلیوکست ۲۰: کوالیتی‌لند – پانویس دوم

بیبلیوکست ۱۹: کوالیتی‌لند – پانویس یکم

در این فصل از پادکست بیبلیوکست کتاب کوالیتی‌لند اثر مارک-اووه کلینگ را خواهید شنید. شنیدن پادکست در برنامه‌های پادگیر: محتوای این پادکست: پانویس قسمت‌های یکم، دوم و سوم کوالیتی‌لند رمان… ادامه »بیبلیوکست ۱۹: کوالیتی‌لند – پانویس یکم

بیبلیوکست ۱۸: کوالیتی‌لند قسمت هجدهم و پایانی

در این فصل از پادکست بیبلیوکست کتاب کوالیتی‌لند اثر مارک-اووه کلینگ را خواهید شنید. شنیدن پادکست در برنامه‌های پادگیر: محتوای این پادکست: اخبار: موج تروریسم چپ‌های رادیکال در کوالیتی‌لند؟ فصل… ادامه »بیبلیوکست ۱۸: کوالیتی‌لند قسمت هجدهم و پایانی

بیبلیوکست: تیزر قسمت هجدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ویدیو تیزر قسمت هجدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت هجدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

بیبلیوکست: تیزر قسمت هفدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ۲ ویدیو تیزر قسمت هفدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت هفدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن