پرش به محتوا

دانیله گانزر

دکتر دانیله گانزر مورخ و محقق صلح است. حوزه‌ی تخصص او تاریخ معاصر از ۱۹۴۵ به این سو و سیاست بین الملل و تمرکز تحقیقاتش بر ژئوپولیتیک، جنگ‌های مخفی، نبرد بر سر منابع و حقوق بشر است. او بنیانگذار و مدیر «مؤسسه‌ی تحقیقات صلح و انرژی سوئیس» SIPER در بازل است.

کتاب امپراتوری USA اثر دانیله گانزر ترجمه سید ابراهیم تقوی Imperium USA

امپراتوری USA

    «بیایید ابتدا نگرشمان را درباره‌ی صلح بازنگری کنیم. تعداد بیش از حد زیادی از ما آن را ناممکن می‌پنداریم… اما این پنداری خطرناک و شکست باورانه است. به این نتیجه‌گیری… ادامه »امپراتوری USA