پرش به محتوا

احمد رضایی

کتاب بهار جلد نخست از مجموعه چهارفصل اثر احمد رضایی

بهار

    در ایرانی دوردست، در دورانی دورتر … دست‌های توانای قدرتی عظیم در تهران از شبه‌قارهٔ هند تا دریای مدیترانه کشیده شده است. سرزمین‌هایی که در دنیای ما کشورهایی مستقل هستند،… ادامه »بهار